Porównywarka cateringów dietetycznych

Polityka prywatności Serwisu caterobazar.pl.

Informacje podstawowe o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Serwisu będzie Caterobazar.pl w Warszawie. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres info@caterobazar.pl.

Cele przetwarzania

 • Korzystanie przez Ciebie z Serwisu
 • Zarządzanie przez Administratora Twoimi komentarzami i opiniami opublikowanymi w Serwisie
 • Przekazywanie Użytkownikom przez Dostawców informacji o świadczonych usługach oraz umieszczanie tych informacji bezpośrednio w Serwisie

Podstawa prawna przetwarzania

 • Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na świadczeniu na rzecz Użytkowników usług porównywania ofert przedsiębiorców prowadzących działalność cateringową, w tym dostarczaniu aktualnych rankingów i porównań ofert tych przedsiębiorców [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na uzyskaniu danych o Twojej aktywności w Serwisie, celem ulepszenia jego funkcjonalności i dostosowania treści Serwisu do Twoich potrzeb [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]

Kategorie odbiorców danych

 • Organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w przypadku zgłoszenia Administratorowi żądania udostępnienia Twoich danych osobowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 • Inni Użytkownicy, w zakresie, w jakim posiadają oni dostęp do Twoich danych umieszczonych w Serwisie w związku z jego normalnym użytkowaniem

Okres przechowywania danych

 • Dane będą przechowywane przez okres, w jakim zamieszczony przez Ciebie komentarz lub opinia będą opublikowane w Serwisie, jednak w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 60 miesięcy od dnia ich udostępnienia Administratorowi

Prawa związane z przetwarzaniem

 • Prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacje dodatkowe

 • Podanie danych nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości opublikowania przez Ciebie komentarza lub opinii w Serwisie
 • Podanie danych o Twojej aktywności w Serwisie nie jest wymagane, jednak spowoduje to brak możliwości ulepszenia jego funkcjonalności i dostosowania treści Serwisu do Twoich potrzeb

Kategorie danych osobowych

 • W celu zamieszczenia przez Ciebie w Serwisie komentarza lub opinii, przetwarzane są następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość zamieszkania, adres IP
 • W celu zamieszczenia przez Ciebie w Serwisie informacji o ofercie Cateringu, przetwarzane są następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
 • W celu badania i analizowania Twojej aktywności w Serwisie przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej przybliżonej lokalizacji

Polityka „cookies”

  • 1.   Administrator, zarządzając stroną internetową https://caterobazar.pl/, uzyskuje dostęp do plików cookies i korzysta z nich. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer identyfikacyjny. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  • 2.   Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej https://caterobazar.pl/.